Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 4 stycznia 2024 do godz. 9:00 na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

Zapytanie-ofertowe-uslugi-pocztowe

Zalacznik-do-formularza-cenowego

Projekt umowy- usługi pocztowe

 

W dniu 28 grudnia 2023 r. Zamawiający załącza odpowiedzi na pytania do przedmiotowego postępowania wraz z korektą zapytania ofertowego i korekta projektu umowy.

Odpowiedzi na pytania-sig

Zapytanie-ofertowe-uslugi-pocztowe- KOREKTA z dn. 28.12.2023

Zalacznik-do-formularza-cenowego- KOREKTA z dn. 28.12.2023

Projekt umowy- usługi pocztowe- KOREKTA z dn. 28.12.2023

Zalacznik-do-formularza-cenowego- KOREKTA II