Zamówienia publiczne

Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywne

Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy- II postępowanie

Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa.

Odbiór i zagospodarowanie ścieków bytowych i technologicznych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa

Transport odpadów z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w latach 2022 – 2024

Najem wraz z obsługą mobilnego rozdrabniacza, celem rozdrobnienia  ok. 1 000 Mg odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

Dostawa (leasing operacyjny) nowej ładowarki teleskopowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z o.o. w Stargardzie – Instalacja Komunalna w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa.

RODO - Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

RODO - Klauzula informacyjna dla Oferentów

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Witamy w Bio Star!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 marca 2022 roku został dokonany wpis przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru w Szczecinie w zakresie zmiany nazwy Spółki z: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o. o. na Bio Star Sp. z o. o. Pozostałe dane, w tym: NIP, numery telefonów, adres stacjonarny siedziby Spółki, pozostają bez zmian. Ponad to informujemy, że z dniem 31 marca 2022 w wyniku przyłączenie wydzielonej części przedsiębiorstwa z MPGK Sp. z o.o. - Spółka Bio Star świadczy również usługi z zakresu odbioru odpadów z terenu miasta Stargard, sprzątania miasta i administrowania cmentarzy komunalnych oraz wojskowych na terenie miasta Stargard.
Witamy w Bio Star!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 marca 2022 roku został dokonany wpis przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru w Szczecinie w zakresie zmiany nazwy Spółki z: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o. o. na Bio Star Sp. z o. o. Pozostałe dane, w tym: NIP, numery telefonów, adres stacjonarny siedziby Spółki, pozostają bez zmian. Ponad to informujemy, że z dniem 31 marca 2022 w wyniku przyłączenie wydzielonej części przedsiębiorstwa z MPGK Sp. z o.o. - Spółka Bio Star świadczy również usługi z zakresu odbioru odpadów z terenu miasta Stargard, sprzątania miasta i administrowania cmentarzy komunalnych oraz wojskowych na terenie miasta Stargard.
Skip to content