Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową budowę grobów urnowych murowanych w ilości 16 miejsc w kwaterze A 01 na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej 49, działka numer geodezyjny 24 obręb 14 w Stargardzie.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompleksową budowę grobów urnowych murowanych w ilości 16 miejsc w kwaterze A 01 na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej 49, działka numer geodezyjny 24 obręb 14 w Stargardzie.

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 5 czerwca 2023 r. do godz. 10:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z p. Mieczysławem Skawińskim tel. 519546941 lub drogą elektroniczną na adres: mieczyslaw.skawinski@biostar.stargard.pl

 

Zapytanie ofertowe- budowa urn murowanych

Załacznik 1 -do zapytania ofertowego

Wzór umowy – budowa urn murowanych