Wykonanie w 2024 roku badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa oraz testów zgodności dla odpadów kierowanych na składowisko oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w przypadku o kodzie 19 12 12 i 20 03 01.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

wykonanie w 2024 roku badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa oraz testów zgodności dla odpadów kierowanych na składowisko oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w przypadku o kodzie 19 12 12 i 20 03 01 zgodnie z załącznikiem – zakres monitoringu 2024 rok.

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 10 listopada 2023 do godziny  10:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Magdaleną Macioszek tel.: 501-130-734 lub droga elektroniczną na adres: magdalena.macioszek@biostar.stargard.pl

Zapytanie ofertowe- monitoring środowiska

Harmonogram do umowy na monitoring środowiska

Projekt umowy – monitoring środowiska poprawione

Projekt-umowy-monitoring-srodowiska-korekta z dnia 09.11.2023