Wykonanie badań środka poprawiającego właściwości gleby w zakresie obecności Salmonelli i Escherichia Coli.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

wykonanie  badań środka poprawiającego właściwości gleby w zakresie obecności Salmonelli i Escherichia Coli.

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 10 listopada 2023 do godziny  09:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Magdaleną Macioszek tel.: 501-130-734 lub droga elektroniczną na adres: magdalena.macioszek@biostar.stargard.pl

 

 

Zapytanie ofertowe- wykonanie badań polepszacza gleby

Zakres badań Salmonelli i Escherichia Coli w 2024 roku

Projekt umowy- wykonanie badań polepszacza gleby