Świadczenia usług profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie w zakresie szczepień ochronnych

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

świadczenia usług profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie w zakresie szczepień ochronnych

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 30 listopada 2023 do godziny  09:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Jacek Kukuła tel: 605-054-969 lub droga elektroniczną na adres: jacek.kukula@biostar.stargard.pl

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 – zestawienie

Projekt umowy

W dniu 28 listopada 2023 r. w związku z wnioskiem Wykonawcy wprowadzono korektę do dokumentów zamówienia.

Zapytanie ofertowe- korekta

Załacznik nr 1 – zestawienie- korekta

Projekt umowy- korekta