Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Spokojnej 49 w Stargardzie.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

dostawy oleju opałowego  do celów grzewczych pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Spokojnej 49 w Stargardzie.

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 9 listopada 2023 r. do godz. 12:00,, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

 

1. Zapytanie ofertowe- dostawa oleju

2. Projekt umowy- dostawa oleju

 

Pytania i odpowiedzi z 7.11.2023

1.-Zapytanie-ofertowe-dostawa-oleju– korekta

2.-Projekt-umowy-dostawa-oleju – korekta

Pytania i odpowiedzi z 8.11.2023

Projekt-umowy-dostawa-oleju – korekta z 08.11.2023