Wynajem kabin sanitarnych (toalet przenośnych) w 2024 roku.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

wynajem kabin sanitarnych (toalet przenośnych) w 2024 roku.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 7 grudnia 2023 do godz. 9:00 na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Przemysław Korzeb tel.: 519-546-916.

lub droga elektroniczną na adres: przemyslaw.korzeb@biostar.stargard.pl

Zapytanie ofertowe- wynajem toalet

Projekt umowy- wynajem toalet przenośnych z dn. 01.12.2023