Wykonanie usługi polegającej na transporcie ok. 250 m3 ścieków bytowych i około 5150 m3 technologicznych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa do Oczyszczalni ścieków w Stargardzie.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na transporcie ok. 250 m3  ścieków bytowych i około 5150 m3 technologicznych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa do Oczyszczalni ścieków w Stargardzie.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 29 czerwca 2023 r. do godz. 08:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

 

Zapytanie ofertowe- na transport ścieków bytowych

Projekt umowy – na transport ścieków bytowych

Zapytanie ofertowe- na transport ścieków bytowych- KOREKTA