Usługa polegająca na najmie mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego MRW 2,85 H dwu wałowego wraz z operatorem, celem rozdrobnienia ok. 800 Mg odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 – Instalacja Komunalna w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Usługę polegająca na najmie mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego MRW 2,85 H dwu wałowego wraz z operatorem, celem rozdrobnienia ok. 800 Mg odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 – Instalacja Komunalna w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie„.

Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku do godz. 10:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl

  1. Zapytanie ofertowe – rozdrabniacz
  2. Projekt umowy – rozdrabniacz