Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie w zakresie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu medycyny oraz badań dla zawodowych kierowców z badaniami psychologicznymi.

 

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie w zakresie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu medycyny oraz badań dla zawodowych kierowców z badaniami psychologicznymi.

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 30 listopada 2023 do godziny  10:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Agnieszka Świerczek tel.: 500-130-401 lub droga elektroniczną na adres: agnieszka.swierczek@biostar.stargard.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załacznik nr 1 -Zestawienie tabelaryczne