Sukcesywna dostawa materiałów biurowych

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 19 czerwca 2023 r. do godz. 12:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

 Zapytanie ofertowe – art. biurowe

 WYKAZ – zaopatrzenie art. biurowe – ZAŁ. NR 1 DO OFERTY

Wzór umowa artykuły biurowe

Pytania i odpowiedzi do Wykazu z dnia. 14 czerwca 2023 r.