Sukcesywna dostawa drutu do belownicy kanałowej VK 7215.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

sukcesywną dostawę drutu do belownicy kanałowej VK 7215.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 5 stycznia 2024 r. do godz. 9:00 na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Jackiem Husem tel.: 501-190-983.

lub droga elektroniczną na adres: jacek.hus@biostar.stargard.pl

Zapytanie ofertowe – dostawa drutu do belownicy

Projekt umowy – dostawa drutu do belownicy