Remont elewacji jednej ściany budynku administracyjnego przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont elewacji jednej ściany budynku administracyjnego przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia  12  lipca  2023 r. do godz. 09:00, na e-mail: monika.marcinkiewicz@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się p. Mieczysławem Skawińskim tel.: tel.: 519- 546-941.

Zapytanie ofertowe – remont elewacji budynku przy ul. Bogusława IV 15

Projekt umowy- remont elewacji budynku przy ul. Bogusława IV 15