Dostawa soli drogowej w ilości 150 Mg.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę soli drogowej w ilości 150 Mg.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 22 czerwca 2023 r. do godz. 12:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

Wzór umowy- dostawa soli

Zapytanie ofertowe – dostawa soli