Dostawa posiłków profilaktycznych dla Bio Star Sp. z o.o.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

dostawę posiłków profilaktycznych dla Bio Star Sp. z o.o.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 26 września 2023 r. do godz. 10:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

Wzór umowy- dostawa posiłków

Zapytanie ofertowe – dostawa posiłków