Dostawa i montaż czterech bram garażowych w budynku warsztatowym.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę  i montaż czterech bram garażowych w budynku warsztatowym.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia  11  lipca  2023 r. do godz. 10:00, na e-mail: monika.marcinkiewicz@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się p. Mieczysławem Skawińskim tel.: tel.: 519- 546-941.

Zapytanie ofertowe- dostawa bram

Projekt umowy – dostawa bram

 

W dniu 05.07.2023 r.  złożono wniosek o udostępnienie zdjęć obecnych bram garażowych. Poniżej udostępniamy zdjęcia