Dostawa fabrycznie nowych opon dla Bio Star Sp. z o.o.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

dostawę fabrycznie nowych opon dla Bio Star Sp. z o.o.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 3 stycznia 2024 r. do godz. 9:00 na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Mieczysław Skawiński tel.: 519-546-941.

lub droga elektroniczną na adres: mieczyslaw.skawinski@biostar.stargard.pl

Zapytanie ofertowe- dostawę nowych opon

Zestawienie opon do formularza

Projekt umowy – dostawa nowych opon

W dniu 20.12.2023 r. Zamawiający załącza odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do przedmiotowego postępowania.

Odpowiedzi na pytania z dn. 20.12.2023 r.