Alpinistyczna wycinka 7 drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na alpinistyczną wycinkę 7 drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 24 sierpnia 2023 r. do godz. 10:30, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Mieczysławem Skawińskim tel.: 519-546-941 lub droga elektroniczną na adres: mieczyslaw.skawinski@biostar.stargard.pl

Projekt umowy – alpinistyczna wycinka

Zapytanie ofertowe- alpinistyczna wycinka