Wymiana wtrysków i regulacja zaworów w ładowarce Venieri VF 12.63.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

wymianę wtrysków i regulację zaworów (6 szt.) wraz z montażem do ładowarki Venieri VF 12.63 do silnika Perkinsa PJ38794U030713V. Typ silnika 1106D-E70TA.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 17 stycznia 2024 r. do godz. 10:00 na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Arturem Śliwińskim tel.: 500-130-386.

lub droga elektroniczną na adres: artur.sliwinski@biostar.stargard.pl

Zapytanie ofertowe- wtryski do Venieri

W dniu 15.01.2024 r. Zamawiający załącza w związku ze zmianą terminu realizacji zlecenia na dzień 05.02.2024 r. w przedmiotowym postępowaniu  korektę zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe- KOREKTA – wtryski do Venieri z dn. 15.01.2024