Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu przeglądu, konserwacji i legalizacji trzech wag: RHEWA WAAGENFABRIK nr 83631 – 40 Mg, HHEWA WAAGEN- 193568 – 60 Mg oraz HHEWA WAAGEN- 221322 – 60 Mg.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

wykonanie usługi polegającej na wykonaniu przeglądu, konserwacji i legalizacji trzech wag: 

RHEWA WAAGENFABRIK nr 83631 – 40 Mg, HHEWA WAAGEN- 193568 – 60 Mg oraz HHEWA WAAGEN- 221322 – 60 Mg.

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 24 października 2023 r. do godz. 10:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Jackiem Husem tel. 501 130 983 lub droga elektroniczną na adres: jacek.hus@biostar.stargard.pl

Korekta opisu przedmiotu zamówienia w dniu 19.10.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe- legalizacja wag

Projekt umowy – legalizacja wag