Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ścieków bytowych ok. 250 m3 i ok. 2500 m3 technologicznych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

wykonanie usługi  polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ścieków bytowych ok. 250 m3 i ok. 2500 m3 technologicznych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa.

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 10 listopada 2023 r. do godz. 10:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Jackiem Husem tel. 501 130 983 lub droga elektroniczną na adres: jacek.hus@biostar.stargard.pl

Zapytanie ofertowe- na odbiór ścieków bytowych

Zapytanie ofertowe- na odbiór ścieków bytowych- KOREKTA

Projekt umowy – na odbiór ścieków bytowych