Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zgromadzonych na nieruchomości gruntowej o numerze 153/10 obręb 13 miasta Stargard, przy ul. Na Grobli 4

W imieniu Gminy Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

  przeprowadzenie niniejszego postępowania przetargowego o symbolu TZ.271.3.2024,

zgodnie z art. 37 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), zostało powierzone:

Bio Star Spółka z o. o.,  ul. Księcia Bogusława IV 15, 73-110 Stargard.

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/870644