Usługa ułożenia płytek podłogowych (gres techniczny) w pomieszczeniach biurowych na Instalacji Komunalnej w Łęczycy.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi ułożenia płytek podłogowych (gres techniczny) w pomieszczeniach biurowych na Instalacji Komunalnej w Łęczycy.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi ułożenia płytek podłogowych (gres techniczny) w pomieszczeniach biurowych na Instalacji Komunalnej w Łęczycy.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 13 czerwca 2023 r. do godz. 09:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z kierownikiem Działu Eksploatacji p. Jackiem Husem tel. 501 130983 lub droga elektroniczną na adres: Jacek.hus@biostar.stargard.pl

Zapytanie ofertowe- płytki pomieszczenia biurowe IK

Projekt umowy- płytki w pomieszczeniach biurowych