Usługa najmu rozdrabniacza szybkoobrotowego wraz z dojazdem i operatorem w celu rozdrobnienia ok. 200 Mg odpadów biodegradowalnych w postaci traw, liści, gałęzi, choinek (kod odpadu 20 02 01) na Instalacji Komunalnej w Łęczycy.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę najmu rozdrabniacza szybkoobrotowego wraz z dojazdem i operatorem w celu rozdrobnienia ok. 200 Mg odpadów biodegradowalnych w postaci traw, liści, gałęzi, choinek (kod odpadu 20 02 01)
na Instalacji Komunalnej w Łęczycy.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 29 marca 2024 r. do godz. 9:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się p. Jackiem Husem tel. 501 130 983 lub droga elektroniczną na adres: Jacek.hus@biostar.stargard

Zapytanie ofertowe – rozdrabniacz BIO