Usługa najmu mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego dwu wałowego wraz z operatorem, celem rozdrobnienia ok. 900 Mg odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 – Instalacja Komunalna w Łęczycy.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Usługę najmu mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego dwu wałowego
wraz z operatorem, celem rozdrobnienia ok. 900 Mg odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 – Instalacja Komunalna w Łęczycy

Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 20 lutego 2024 roku do godz. 09:00,

w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl

Zapytanie ofertowe – rozdrabniacz

Projekt umowy – rozdrabniacz