Sukcesywna dostawa wody butelkowanej na sezon letni na potrzeby pracowników spółki.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę wody butelkowanej na sezon letni na potrzeby pracowników spółki.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia

16 kwietnia 2024 r. do godz. 11:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

Zapytanie ofertowe- dostawa wody butelkowanej

Projekt umowy- dostawa wody