Sukcesywna dostawa rękawic, fartuchów oraz innych środków zabezpieczenia dla pracowników Bio Star Sp. z o.o.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

sukcesywną dostawą rękawic, fartuchów oraz innych środków zabezpieczenia dla pracowników Bio Star Sp. z o.o.,

wg. bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 11 grudnia 2023 do godziny  12:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

Zapytanie ofertowe- dostawa rekawic i fartuchów 2024

Wykaz asortymentowy rękawice na 2024

Projekt umowy- dostawa rekwic i fartuchów 2024

W dniu 05.12.2023 r. Zamawiający wprowadza korektę wykazu asortymentowego ( nazewnictwo i ujednolicenie pozycji 4 i 9).

Wykaz asortymentowy rękawice na 2024- KOREKTA z dn. 05.12.2023