Remont i konserwacja pokrycia dachu budynku warsztatowego przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu  i konserwacji pokrycia dachu budynku warsztatowego przy ul. Bogusława IV 15 W Stargardzie.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu  i konserwacji pokrycia dachu budynku warsztatowego przy ulicy Bogusława IV 15 w Stargardzie.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r. do godz. 09:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z p. Mieczysławem Skawińskim : 519- 546-941

Zapytanie ofertowe- remont dachu warsztatu

Projekt umowy- remont dachu warsztatu