Ogłoszenie dot. likwidacji grobów na Cmentarzu Komunalnym w Kluczewie

Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie – zarządca Cmentarza Komunalnego w Kluczewie, prosi o jak najszybszy kontakt wszystkie osoby, które opiekują się grobami z listy, w celu dopełnienia  obowiązków administracyjnych. W przypadku braku kontaktu groby ulegną likwidacji. Informacje o stanie formalnym grobu można uzyskać w Biurze Cmentarza przy ul. Spokojnej 49, Giżynek w dni powszednie od godziny 7.00 do 15.00. Telefon kontaktowy – 519 546 955

Lista grobów  przeznaczonych do likwidacji na Cmentarzu Komunalnym w Kluczewie  09.01.2024