Oferta sprzedaży polepszacza gleby, kompostu STAR-KOMP

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r., poz. 668 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółka uzyskała zgodę Ministerstwa Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „KOMPOST STAR – KOMP”.

Środek poprawiający właściwości gleby Kompost „STAR – KOMP” przeznaczony jest do stosowania na  wszystkich glebach,  w uprawach polowych, pod uprawy roślin ozdobnych i trawników oraz na użytkach zielonych, a także do rekultywacji gruntów rolnych. Szczególnie polecany na gleby o niskiej zawartości próchnicy.

KOMPOST „STAR-KOMP”  zawiera:

1)    azot ogółem (N)                                            co najmniej 0,5% (m/m)

2)    fosfor w przeliczeniu na P2O5                       co najmniej 0,25% (m/m)

3)    potas w przeliczeniu na K2O                     co najmniej 0,3% (m/m)

4)    zawartość substancji organicznej             co najmniej 18% (% s.m.)

5)    wartość pH ( w H2O)                                   6,5-9,0

6)    postać                                                             stała, ziemista.

Okres przydatności środka poprawiającego właściwości gleby Kompost Star-Komp do stosowania – 2 lata od daty produkcji

Cena 25 zł netto za 1 tonę.

Zamówienie można przesyłać drogą mailową na adres: biuro@biostar.stargard.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Bio Star Sp. z o.o. – ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard lub w miejscu odbioru – Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa.

W zamówieniu należy uwzględnić następujące informacje: dokładane dane kontrahenta uwzględniające m.in. adres e-mailowy, numer telefonu, NIP oraz ilość produktu.

Załadunek i ważenie realizowane przez sprzedającego na terenie Zakładu w Łęczycy gmina Stara Dąbrowa woj. zachodniopomorskie.

Organizacja odbioru we własnym zakresie.

Sprzedaż ograniczona wyłącznie dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 500 130 635. 

W załączeniu:

1) Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-755/18 z dnia 25.06.2018 roku.

2) Instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby Star – Komp