Oferta sprzedaży polepszacza gleby, kompostu

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r., poz. 668 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółka uzyskała zgodę Ministerstwa Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „KOMPOST STAR – KOMP” w 2018 roku, natomiast w marcu 2022 roku uzyskaliśmy dwie kolejne decyzje na produkcję środka poprawiającego właściwości gleby STAR-KOMP2 i ZIELONY STAR-KOMP.

Środek poprawiający właściwości gleby  przeznaczony jest do stosowania na  wszystkich glebach,  w uprawach polowych, pod uprawy roślin ozdobnych i trawników oraz na użytkach zielonych, a także do rekultywacji gruntów rolnych. Szczególnie polecany na gleby o niskiej zawartości próchnicy.

Okres przydatności środka poprawiającego właściwości gleby Kompost Star-Komp do stosowania – 2 lata od daty produkcji

Cena 25 zł netto za 1 tonę.

Zamówienie można przesyłać drogą mailową na adres: biuro@biostar.stargard.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Bio Star Sp. z o.o. – ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard lub w miejscu odbioru – Łęczyca, 73-112 Stara Dąbrowa.

W zamówieniu należy uwzględnić następujące informacje: dokładane dane kontrahenta uwzględniające m.in. adres e-mailowy, numer telefonu, NIP oraz ilość produktu.

Załadunek i ważenie realizowane przez sprzedającego na terenie Zakładu w Łęczycy gmina Stara Dąbrowa woj. zachodniopomorskie.

Organizacja odbioru we własnym zakresie.

Sprzedaż ograniczona wyłącznie dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 500 130 635. 

W załączeniu:

1) Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-755/18 z dnia 25.06.2018 roku.

2) Instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby Star – Komp

3) Decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  nr G-1120/2022 -STAR-KOMP2 z  marca 2022 roku.

4) Decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G 1115/2022 -ZIELONY STAR-KOMP z marca 2022 roku