Dostawa wraz z wymianą taśmy przenośnikowej linii sortowniczej selektywnej w kabinie nr 3 Instalacji Komunalnej w Łęczycy

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i wymianę taśmy przenośnikowej linii sortowniczej selektywnej w kabinie nr 3 Instalacji Komunalnej w Łęczycy.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 26 lipca 2023 r. do godz. 10:30, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z  p. Arturem  Śliwińskim tel. 500 130 386 lub droga elektroniczną na adres: artur.sliwinski@biostar.stargard.pl

Projekt umowy – taśma do linii sortowniczej 

Zapytanie ofertowe- taśma do linii sortowniczej