Dostawa wody na sezon letni na potrzeby pracowników spółki.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wody na sezon letni na potrzeby pracowników.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 26 czerwca 2023 r. do godz. 09:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

Zapytanie ofertowe- dostawa wody butelkowanej