Dostawa sześciu zestawów komputerowych i trzech laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

dostawę sześciu zestawów komputerowych i trzech laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 26 września 2023 r. do godz. 09:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

 

Projekt umowy – sprzęt komputerowy 6 zestawów

Zapytanie-ofertowe-sprzet-komputerowy 6 zestawów