Dostawa sita bębnowego do przesiewacza: Pronar MPB. 20.55.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sita bębnowego do przesiewacza: Pronar MPB. 20.55.

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 26 lipca 2023 r. do godz. 10:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z Dyrektorem ds. Instalacji Komunalnej p. Łukaszem Misztelą tel. 508 858 801 lub droga elektroniczną na adres: lukasz.misztela@biostar.stargard.pl

 

Projekt umowy – dostawa sita bębnowego

Zapytanie ofertowe- dostawa sita bębnowego