Dostawa akumulatorów i wiązki łączącej do Melex.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę akumulatorów i wiązki łączącej do Melex”

Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 10:00,

w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl

Osoba do kontaktu: Aneta Świtała tel.: 519-546-959, e-mail: aneta.switala@biostar.stargard.pl

 

Zapytanie ofertowe- akumulatory Melex z dn. 26.02.2024