Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawa telefonów komórkowych.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawą telefonów komórkowych.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia

13 czerwca 2024 r. do godz. 10:30, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

Zaproszenie do składania ofert wraz z formularzem ofertowym

Zamawiający w dniu 11.06.2024 r. poniżej zamieszcza pytania i odpowiedzi do postępowania wraz z korektą zaproszenia do składania ofert.

Pytania i odpowiedzi z dn. 11.06.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert- KOREKTA z dn. 11.06.2024 r.