Dostawa sprzętu komputerowego

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego .

Podpisaną ofertę należy przesłać w terminie do 18 sierpnia 2022 roku do godz. 10:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

 

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z Informatykiem p. Michałem Witkowskim : michal.witkowski@biostar.stargard.pl

Załączniki:

  1. Wzór umowy – sprzęt komputerowy
  2. zapytanie ofertowe – sprzęt komputerowy