ZP 4/2023 Odbiór i zagospodarowanie partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zbieranych selektywnie z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa w miesiącu sierpniu 2023 r.

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem;

https://platformazakupowa.pl/transakcja/748210