ZP 20/2022 Dozór i ochrona obiektów użytkowanych przez Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z mieniem w nich się znajdującym i terenem przyległym do terenu składowiska odpadów oraz instalacji komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie.

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest na platformie zakupowej OpenNexus pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/694858