Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę drutu do belownicy kanałowej VK 7215.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę drutu do belownicy kanałowej VK 7215.

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 17 maj 2023 r. do godz. 15:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z kierownikiem Działu Eksploatacji p. Jackiem Husem tel. 501 130983 lub droga elektroniczną na adres: Jacek.hus@biostar.stargard.pl

 

Zapytanie ofertowe- dostawa drutu do belownicy

Projekt umowy – dostawa drutu do belownicy