Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę drutu do belownicy kanałowej VK 72

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie d złożenia oferty cenowej na dostawę drutu do belownicy kanałowej VK 7215.

Podpisaną ofertę należy przesłać w terminie do 18 sierpnia 2022 roku do godz. 9:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

 

W przypadku dodatkowych zapytań proszę kontaktować się z kierownikiem Działu Eksploatacji p. Jackiem Husem tel. 501 130983 lub droga elektroniczną na adres: Jacek.hus@biostar.stargard.pl

Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe – drut
  2. Wzór  umowy