Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych

wyszczególnionych w załączniku do zapytania ofertowego, który stanowi integralną część niniejszego postępowania.

 

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia

10 czerwca 2024 r. do godz. 10:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

 

Zapytanie ofertowe- dostawa materiałów biurowych

WYKAZ – zaopatrzenie art. biurowe – ZAŁ. NR 1 DO OFERTY

WYKAZ – zaopatrzenie art. biurowe – ZAŁ. NR 1 DO OFERTY- KOREKTA

Wzór umowa – dostawa materiałów biurowych