Wykonanie zabezpieczenia z piany izolacyjnej kwatery nr VI – sektor biologiczny na składowisku odpadów w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa o szacunkowej powierzchni ok 3.300 m².

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

wykonanie zabezpieczenia z piany izolacyjnej  kwatery nr VI – sektor biologiczny  na składowisku odpadów w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa

o szacunkowej powierzchni ok 3.300 m².

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie

do dnia 29 września 2023 r. do godz. 11:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

Projekt umowy- wykonanie zabezpieczenia z piany izolacyjnej

Zapytanie ofertowe- wykonanie zabezpieczenia z piany izolacyjnej