Wykonanie pielęgnacji 3 drzew i wyrębu 114 drzew na Cmentarzach w Stargardzie.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pielęgnacji 3 drzew i wyrębu 114 drzew na Cmentarzach w Stargardzie.

Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 25 października 2022 r. do godziny 10:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.p

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy – wycinka

Załacznik 2