Wykonanie dwóch badań termograficznych rozdzielni elektrycznych, szaf sterowniczych oraz kluczowych elementów automatyki a także przekładni i przenośników na Instalacji Komunalnej w Łęczycy.

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

wykonanie dwóch badań termograficznych rozdzielni elektrycznych, szaf sterowniczych oraz kluczowych elementów automatyki

a także przekładni i przenośników na Instalacji Komunalnej w Łęczycy.

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia

17 czerwca 2024 r. do godz. 09:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

 

Zapytanie ofertowe -badania termograficzne