Uwaga, koniec cyklicznego limitu na zużyte opony

Na podstawie Uchwały nr XX/233/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 roku   w  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Spółka Bio Star  Sp. z o.o. informuje Mieszkańców Stargardu, że w dniu 31.12.2023 r. kończy się trzyletni cykliczny limit na zużyte opony samochodowe, który obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.  Właściciele nieruchomości, którzy nie wykorzystali limitu mogą do końca roku dostarczyć opony do Ekopunktu.

Nowy limit w ilości 8 szt. opon samochodowych dla jednego gospodarstwa domowego, obowiązywać będzie od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2026 r.

 

Przedmiotową uchwałę można pobrać pod linkiem: http://bipstargard.pl/13470/dokument/39568