Usługa serwisowa odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, przesyła w załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę serwisową odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o

Podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia

17 maja 2024 r. do godz. 11:00, na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

 

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część 1 – Usługę serwisową odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o dla 70 pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta.

Zapytanie ofertowe – serwis odzieży dla pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta

Projekt umowy – serwis odzieży ZOM

 

Część 2 – Usługę serwisową odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o dla pracowników Instalacji Komunalnej w Łęczycy.

Zapytanie ofertowe – serwis odzieży dla pracowników Instalacji Komunalnej w Łęczycy 

Projekt umowy – serwis odzieży IK