Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Spółka Bio Star z siedzibą w Stargardzie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym”.

Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia należy przesłać w terminie do dnia 28 grudnia 2022 roku do godz. 9:00, w  wersji elektronicznej na e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl

1. Zapytanie ofertowe – usługi pocztowe

2. Załącznik do formularza cenowego

3.Projekt umowy – usługi pocztowe

W związku z duża ilością pytań do przedmiotowego postępowania zmienia się termin składania ofert na dzień 30 grudnia 2022 r. do godz. 15:00.

  1. 2022.12.27 – pytania – usługi pocztowe-sig
  2. 2022.12.27 – Projekt-umowy-usługi-pocztowe – korekta
  3. 2022.12.27 – Załącznik do formularza cenowego – korekta
  4. 2022.12.27 zapytanie ofertowe – usługi pocztowe – korekta