Sprzedaż przycmentarna w Stargardzie  w dn. 28.10.2022 r. – 01.11.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy : Sprzedaży przycmentarnej w Stargardzie  w dn. 28.10.2022r. – 01.11.2022r.

 

Bio Star  Sp. z o.o. w Stargardzie  informuje, że najem miejsc handlowych w okresie  od 28.10.2022 do 01.11.2022 odbędzie się w formie licytacji ustnej.

Osoby przystępujące do licytacji ustnej winny stawić się w dniu 05.10.2022 r. lub 06.10.2022 r.  w godzinach od 8.00 do 14.00  w celu dokonania rejestracji w Budynek Administracyjny  przy ul. Spokojnej 49 (Nowy Cmentarz) w Stargardzie.

Licytacja ustna dotycząca najmu miejsc odbędzie się w dniu 13.10.2022 r. o godzinie 9.00 w Bio Star Sp. z o.o.  przy  ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie  na warunkach określonych w Regulaminie licytacji  lub w siedzibie Bio Star Sp. z o.o.  przy ul. Spokojnej 49 w Stargardzie (Administracja Cmentarza).